Kort #35304

 
Verdandi
Tidskrift för ungdomens målsmän och vänner utg.
av Anna Sandström och Lars Eökerberg. [ill.]
Irg. 30(1912)—35(1917).
Stockholm 1913-17.
8.
Härmed samtr.
[Sandström, A.M.C.], Till
Anna Sandström på hennes
sextioårsdag. 1914.

Information

Kortnr:
35304
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:


Verdandi
Tidskrift för ungdomens målsmän och vänner utg.
av Anna Sandström och Lars Eökerberg. [ill.]
Irg. 30(1912)—35(1917).
Stockholm 1913-17.
8.
Härmed samtr.
[Sandström, A.M.C.], Till
Anna Sandström på hennes
sextioårsdag. 1914.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort