Kort #35479

 1

öberg, Ludvig Teodor
Ny hushålls- och kokbok eller Fullständig hjelp-
reda för unga fruar, kokerskor och jungfrur uti
den nu brukliga matlagningen, jemte underwisning
i bryggd och bak, syltning, tillredandet af åt-
skilliga drycker m.m. På grund af flerårig egen
erfarenhet af Lowisa Petterson.
4-
2. öfwersedda och tillökade uppl.
Stockholm 1856. [Pseud.]	8.
119 s

Information

Kortnr:
35479
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

1

öberg, Ludvig Teodor
Ny hushålls- och kokbok eller Fullständig hjelp-
reda för unga fruar, kokerskor och jungfrur uti
den nu brukliga matlagningen, jemte underwisning
i bryggd och bak, syltning, tillredandet af åt-
skilliga drycker m.m. På grund af flerårig egen
erfarenhet af Lowisa Petterson.
4-
2. öfwersedda och tillökade uppl.
Stockholm 1856. [Pseud.] 8.
119 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort