Kort #35498

 Östberg, Ragnar
Ett hem, dess byggnad oeh inredning.
2. uppl.
Stockholm 1906.	8.
= Studentföreningen Verdandis småskrifter.
131.
Endast titelbl. Texten saknas.
Samb. med: Sneidern, S. von, Kort öfversikt
af vårt lifförsäkringsväsende.
1905.
Ryggtitel: Verdandis småskrifter 16.

Information

Kortnr:
35498
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Östberg, Ragnar
Ett hem, dess byggnad oeh inredning.
2. uppl.
Stockholm 1906. 8.
= Studentföreningen Verdandis småskrifter.
131.
Endast titelbl. Texten saknas.
Samb. med: Sneidern, S. von, Kort öfversikt
af vårt lifförsäkringsväsende.
1905.
Ryggtitel: Verdandis småskrifter 16.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort