Kort #35390

 X««/. 303
V
M'
3P-37
Winge, l[sak] M[artin]
Lärobok i geographi och historia för folk-scho-
lor och nybörjare.
D. 2	2. förbättrade uppl.
Stockholm 1842.	16.
2. Historia.
72 s.
D. 2
Stockholm 1848.
2. Historia.
72 s.
6. uppl.
16.

Information

Kortnr:
35390
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

X««/. 303
V
M'
3P-37
Winge, l[sak] M[artin]
Lärobok i geographi och historia för folk-scho-
lor och nybörjare.
D. 2 2. förbättrade uppl.
Stockholm 1842. 16.
2. Historia.
72 s.
D. 2
Stockholm 1848.
2. Historia.
72 s.
6. uppl.
16.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort