Kort #35386

 Winge, l[sak] M[artin]
Scc^t. 3
V,
2 -37-
Berättelser ur fäderneslandets historia.
Upsala 1834.
2. tillökta uppl.
8.
390, xxi s.

Information

Kortnr:
35386
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Winge, l[sak] M[artin]
Scc^t. 3
V,
2 -37-
Berättelser ur fäderneslandets historia.
Upsala 1834.
2. tillökta uppl.
8.
390, xxi s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort