Kort #35410

 + Wistrand, A
Se: Lafontaine, A.H.J., Quinctius Heymeran von
Flaming. 1-2. 1800.

Information

Kortnr:
35410
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ Wistrand, A
Se: Lafontaine, A.H.J., Quinctius Heymeran von
Flaming. 1-2. 1800.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort