Kort #35391

 Winge, l[sak] M[artin]
Lärobok i geographi och historia, för folk-scho-
lor och nybörjare.	
D. 1-2.	7. uppl.
Stockholm 1848-49.	8.
1. Geographi. 68 s.	1848.
2. Historia. 72 s.	1849.
Samb. med: Winge, I.M.,	Lärobok i allmänna
och svenska historien. 1-2. 1839.

Information

Kortnr:
35391
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Winge, l[sak] M[artin]
Lärobok i geographi och historia, för folk-scho-
lor och nybörjare.
D. 1-2. 7. uppl.
Stockholm 1848-49. 8.
1. Geographi. 68 s. 1848.
2. Historia. 72 s. 1849.
Samb. med: Winge, I.M., Lärobok i allmänna
och svenska historien. 1-2. 1839.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort