Kort #35335

 Westermark, Ottilia
iol/sgs 9
Cecilia Wilkens och hennes vänner. En lifsbild
+
ur våra dagar af OWA.
D. 1
Göteborg 1895. [oign.j
176 s.

Information

Kortnr:
35335
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Westermark, Ottilia
iol/sgs 9
Cecilia Wilkens och hennes vänner. En lifsbild
+
ur våra dagar af OWA.
D. 1
Göteborg 1895. [oign.j
176 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort