Kort #35397

 Tinteridrott
Vinteridrott. Af E. Collinder, J.E. Cederblom,
-t-	’
E. Scholander, Carl Smith och Viktor Balck. Med
127 teckningar af A. Bloch, J. Tirén, C. Tull-
berg, B. Liljefors m.fl.
Stockholm 1889.	8.
= Illustreradt bibliotek för idrott. 9.
34, 42, 12, 26, 6 s,

Information

Kortnr:
35397
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Tinteridrott
Vinteridrott. Af E. Collinder, J.E. Cederblom,
-t- ’
E. Scholander, Carl Smith och Viktor Balck. Med
127 teckningar af A. Bloch, J. Tirén, C. Tull-
berg, B. Liljefors m.fl.
Stockholm 1889. 8.
= Illustreradt bibliotek för idrott. 9.
34, 42, 12, 26, 6 s,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort