Kort #35334

 j^m/. *03/}3Q!3iS
Wasterlund, Aron Ferdinand
Kcnserveringsboken. Säkraste förvaringsmetoder
för kött, grönsaker, mjölk ... förklaring öfver
jäsningsfenomenerna, samt anvisning till uppfö-
rande af en ändamålsenlig iskällare. Bearb.
efter V. Storch, H. Klencke m.fl. af A.F.W.
Stockholm 1868. [Sign.]	8.
3 Allmännyttigt handbibliotek. Nr 23.
(4), 48 s.

Information

Kortnr:
35334
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

j^m/. *03/}3Q!3iS
Wasterlund, Aron Ferdinand
Kcnserveringsboken. Säkraste förvaringsmetoder
för kött, grönsaker, mjölk ... förklaring öfver
jäsningsfenomenerna, samt anvisning till uppfö-
rande af en ändamålsenlig iskällare. Bearb.
efter V. Storch, H. Klencke m.fl. af A.F.W.
Stockholm 1868. [Sign.] 8.
3 Allmännyttigt handbibliotek. Nr 23.
(4), 48 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort