Kort #35380

 Sami-
Winberg, Johan
Johan Winbergs kok-bok, hwilken lärer grunden
til kokeriet, eller sättet, at tilreda wälsmake-
lig mat, efter denna tidens bruk, jämte afritade
mat-sedlar til större och smärre tracteringar
... tillika med uträkningar på kostnaden, som
fordras til måltider för personer af större och
mindre antal, samt läro-stycken, nödiga at i akt
tagas wid den inwärtes hushållningen.
Stockholm 1761.	8.
(12), 540, (16) s., 9 utviksbl.

Information

Kortnr:
35380
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Sami-
Winberg, Johan
Johan Winbergs kok-bok, hwilken lärer grunden
til kokeriet, eller sättet, at tilreda wälsmake-
lig mat, efter denna tidens bruk, jämte afritade
mat-sedlar til större och smärre tracteringar
... tillika med uträkningar på kostnaden, som
fordras til måltider för personer af större och
mindre antal, samt läro-stycken, nödiga at i akt
tagas wid den inwärtes hushållningen.
Stockholm 1761. 8.
(12), 540, (16) s., 9 utviksbl.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort