Kort #35325

 
Wes terberg, Ludvig
Nya handsekreteraren för medborgare af alla
stånd, innehållande anwisningar och formulärer
till uppsättande af alla slags bref, inlagor och
skrifter ... jemte de första grunderna af
swenska språkläran samt förteckning öfwer de
wanligaste från främmande språk lånade uttryck,
tillika med några lämpliga stamboks-uppsatser.
Stockholm 1852.	8.
viii, 258 s.

Information

Kortnr:
35325
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:


Wes terberg, Ludvig
Nya handsekreteraren för medborgare af alla
stånd, innehållande anwisningar och formulärer
till uppsättande af alla slags bref, inlagor och
skrifter ... jemte de första grunderna af
swenska språkläran samt förteckning öfwer de
wanligaste från främmande språk lånade uttryck,
tillika med några lämpliga stamboks-uppsatser.
Stockholm 1852. 8.
viii, 258 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort