Kort #35396

 Vinsten
Scu-nt,
3°y,

Den ekonomiska vinsten af en högre folkbildning
och Några ord om svenskt barrträdsfrö. Föredrag
hållna vid Gefleborgs läns folkhögskolas afslut-
ning den 8 juni 1886 af lärarne.
Söderhamn [1886]•	8.
20 s.
Kaps.: Hemmet
l;V

Information

Kortnr:
35396
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Vinsten
Scu-nt,
3°y,

Den ekonomiska vinsten af en högre folkbildning
och Några ord om svenskt barrträdsfrö. Föredrag
hållna vid Gefleborgs läns folkhögskolas afslut-
ning den 8 juni 1886 af lärarne.
Söderhamn [1886]• 8.
20 s.
Kaps.: Hemmet
l;V

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort