Kort #35342

 i; /• 2 °yjr/• a-ré3
17 sittertergh, Carl Anton
En Ibränvinsujares lefnad och död. Sann händelse,
-b
tecknad af en läkare.
Gölheborg 1841. LAnon.]	8.
25 s.
af Onkel Adan.
---------------- +
Cötheborg A°30. [laeud.]
34 s.
Kaps.: Skrifter till Kykterhetens befrämjande

Information

Kortnr:
35342
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

i; /• 2 °yjr/• a-ré3
17 sittertergh, Carl Anton
En Ibränvinsujares lefnad och död. Sann händelse,
-b
tecknad af en läkare.
Gölheborg 1841. LAnon.] 8.
25 s.
af Onkel Adan.
---------------- +
Cötheborg A°30. [laeud.]
34 s.
Kaps.: Skrifter till Kykterhetens befrämjande

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort