Kort #35508

 översikt
3 03
%•
•T2
Tabellarisk öfversigt öfver länderna och stater-
na på jorden.
U.o.o.å.
8.
561 s.

Information

Kortnr:
35508
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

översikt
3 03
%•
•T2
Tabellarisk öfversigt öfver länderna och stater-
na på jorden.
U.o.o.å.
8.
561 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort