Kort #35262

 + ®allberg, Carl
Henrik
Se: Reimar, F.L., Besegrad. 1877.
Storch, A., Arbetarekonungen. 1-3. 1872.

Information

Kortnr:
35262
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ ®allberg, Carl
Henrik
Se: Reimar, F.L., Besegrad. 1877.
Storch, A., Arbetarekonungen. 1-3. 1872.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort