Kort #35458

 Ågren, Sven [Peter]
I■
Geografisk konstruktions-beskrifning.
Afd. 1
Stockholm 1850.
1. Pysisk-geografisk. Med portfölj, inne
hållande 5 modell-kartor samt 2:ne
kons trukti ons-taflor.
lxxxiv, 121, (i) s.
Portföljen saknas.
n :ro
8.

Information

Kortnr:
35458
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Ågren, Sven [Peter]
I■
Geografisk konstruktions-beskrifning.
Afd. 1
Stockholm 1850.
1. Pysisk-geografisk. Med portfölj, inne
hållande 5 modell-kartor samt 2:ne
kons trukti ons-taflor.
lxxxiv, 121, (i) s.
Portföljen saknas.
n :ro
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort