Kort #35500

 yy\ /. 3 0 3/
/?/ so
ö sterberg, A
Absolut nykterhet. Förf. af ...
Friptianstad 1889.
8 s.
8.
Kkps.: Skrijfter till STykt erhet ens befrämjande
T-'V. —

Information

Kortnr:
35500
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

yy\ /. 3 0 3/
/?/ so
ö sterberg, A
Absolut nykterhet. Förf. af ...
Friptianstad 1889.
8 s.
8.
Kkps.: Skrijfter till STykt erhet ens befrämjande
T-'V. —

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort