Kort #35383

 Winckler, S
la*./.	%02/%
Vällukternas bok. Anvisningar att i mindre qvan
titeter tillverka luktvatten och essenser ...
parfymdosor, potpourrier m.m. Bearb. i samman-
drag af J.B.L. [j.D. Leufvenmark].
Stockholm 1871.	8
* Allmännyttigt handbibliotek. Nr 54.
100 s.

Information

Kortnr:
35383
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Winckler, S
la*./. %02/%
Vällukternas bok. Anvisningar att i mindre qvan
titeter tillverka luktvatten och essenser ...
parfymdosor, potpourrier m.m. Bearb. i samman-
drag af J.B.L. [j.D. Leufvenmark].
Stockholm 1871. 8
* Allmännyttigt handbibliotek. Nr 54.
100 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort