Kort #35292

 Weltzin, c[arolina]
Anwisning till tarfwelig matredning. Jemte be-
skrifning om bärs och frukters syltning ... om
ättickor, bränwiner och bärwatten, m.m.
2. uppl.
Stockholm 1818.	8.
Samb. med: Weltzin, C., Ny kokbok. 1814.
(6), 210 s.

Information

Kortnr:
35292
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Weltzin, c[arolina]
Anwisning till tarfwelig matredning. Jemte be-
skrifning om bärs och frukters syltning ... om
ättickor, bränwiner och bärwatten, m.m.
2. uppl.
Stockholm 1818. 8.
Samb. med: Weltzin, C., Ny kokbok. 1814.
(6), 210 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort