Kort #35324

 2
Westerberg, Ludvig
______________ Med tidsenliga förändringar och
tillagde upplysningar om karta-sigillata-afgif-
ter, samt om post- och telegraf-inrättningar, af
C. Rosander.
+
4. uppl.
Stockholm 1862.	8.
(6), 162 s.
______________ Med tidsenliga förändringar
och upplysningar om bankwäsen och telegraf-
inrättningar, m.m.
6. förbättrade uppl.
Stockholm 1877.	8.
160 s

Information

Kortnr:
35324
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

2
Westerberg, Ludvig
______________ Med tidsenliga förändringar och
tillagde upplysningar om karta-sigillata-afgif-
ter, samt om post- och telegraf-inrättningar, af
C. Rosander.
+
4. uppl.
Stockholm 1862. 8.
(6), 162 s.
______________ Med tidsenliga förändringar
och upplysningar om bankwäsen och telegraf-
inrättningar, m.m.
6. förbättrade uppl.
Stockholm 1877. 8.
160 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort