Kort #35308

 Verne, Jules
Gröna strålen. Cfvers. af -el-,
Stockholm (tr. Norrköping) 1883.

Information

Kortnr:
35308
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Verne, Jules
Gröna strålen. Cfvers. af -el-,
Stockholm (tr. Norrköping) 1883.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort