Kort #35407

 Visby
203//4: s>6-
De Badande 7/ännerna.
[Rubr.:] Minnesblad för året 1879-1880. Tillägg
till "Korta notiser om sällskapet D.B.W." af
sällskapets sekreterare.
Visby	1880.	8.
________________ för	året	1880-1881.
Visby	1881.	8.
________________ för	året	1881-1882.
Visby	1882.	8.
________________ för	året	1882-1883.
Visby	1883.	8.
Kaps.: Idrottsföreningar

Information

Kortnr:
35407
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Visby
203//4: s>6-
De Badande 7/ännerna.
[Rubr.:] Minnesblad för året 1879-1880. Tillägg
till "Korta notiser om sällskapet D.B.W." af
sällskapets sekreterare.
Visby 1880. 8.
________________ för året 1880-1881.
Visby 1881. 8.
________________ för året 1881-1882.
Visby 1882. 8.
________________ för året 1882-1883.
Visby 1883. 8.
Kaps.: Idrottsföreningar

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort