Kort #35343

 Wejtterbergh, Carl Anton
Ett namn, en genremålning af Onkel Adam.
4
H. 2-3.
[Norrköping 1845.] [Pseud.]	8.
a Original-bibliothek i den sköna litteratu-
ren af utmärkte författare och författa-
rinnor inom fäderneslandet. Årg. 1(1S45)s
Ii. 10-11.

Information

Kortnr:
35343
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wejtterbergh, Carl Anton
Ett namn, en genremålning af Onkel Adam.
4
H. 2-3.
[Norrköping 1845.] [Pseud.] 8.
a Original-bibliothek i den sköna litteratu-
ren af utmärkte författare och författa-
rinnor inom fäderneslandet. Årg. 1(1S45)s
Ii. 10-11.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort