Kort #35452

 + 2 iegert, Axel Gottlib
Se: Nykterhets-härolden, Den Svenska, Den
Swenske Nykterhets-härolden. 1845-56.

Information

Kortnr:
35452
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ 2 iegert, Axel Gottlib
Se: Nykterhets-härolden, Den Svenska, Den
Swenske Nykterhets-härolden. 1845-56.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort