Kort #35506

 östman,?
fanl.	Q ;i/$
Grunderna för handsmidet. Sn anvisning för nybe-
gynnare, hufvudsakligast afsedd för landtbruks-
skolor och allmogens söner i allmänhet.
2. uppl.
Stockholm 1884.	8.
- Allmännyttigt handbibliotek. Kr 42.
19 s.

Information

Kortnr:
35506
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

östman,?
fanl. Q ;i/$
Grunderna för handsmidet. Sn anvisning för nybe-
gynnare, hufvudsakligast afsedd för landtbruks-
skolor och allmogens söner i allmänhet.
2. uppl.
Stockholm 1884. 8.
- Allmännyttigt handbibliotek. Kr 42.
19 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort