Kort #54325

 [Lagerfel t, Carl Gustaf Fredrik]
Minnesteckning över kyrkoherden C. G. F. Lager-
felt. 1943.
Se: Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1936 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na i Strängnäs stift. 1943»
/

Information

Kortnr:
54325
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lagerfel t, Carl Gustaf Fredrik]
Minnesteckning över kyrkoherden C. G. F. Lager-
felt. 1943.
Se: Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1936 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na i Strängnäs stift. 1943»
/

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB