Kort #54604

 [Melander, Anders]
Minnesord öfver prosten A, Melander. 1867»
Se: Rydén, L.G.: Minnesord öfver de efter prest-
mötet år 1859 aflidne prester inom Wexjö
stift. 1867.

Information

Kortnr:
54604
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Melander, Anders]
Minnesord öfver prosten A, Melander. 1867»
Se: Rydén, L.G.: Minnesord öfver de efter prest-
mötet år 1859 aflidne prester inom Wexjö
stift. 1867.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB