Kort #54551

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Låftman, E[mil] M[ats] l[van]
Predikan vid mötets öppnande [=prästmötet i Väs-
terås 1912],
[Västerås 1912].	8.
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1912.

Information

Kortnr:
54551
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Låftman, E[mil] M[ats] l[van]
Predikan vid mötets öppnande [=prästmötet i Väs-
terås 1912],
[Västerås 1912]. 8.
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1912.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB