Kort #54328

 [Lagerhamn, Carl Magnus]
Minnesteckning öfver Konsistorienotarien C. M.
Lage rhamn• 1885»
Se: Engström, G.H.: Minnesteckning öfver de efter
prestmötet 1879 inom Kalmar stift aflidne eck>
lesiastike tjenstemän. 1885•

Information

Kortnr:
54328
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lagerhamn, Carl Magnus]
Minnesteckning öfver Konsistorienotarien C. M.
Lage rhamn• 1885»
Se: Engström, G.H.: Minnesteckning öfver de efter
prestmötet 1879 inom Kalmar stift aflidne eck>
lesiastike tjenstemän. 1885•

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB