Kort #54716

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Olofsson, [CarlJ Ot_scar][LudvigJ
Hvad betyder det, att den kristna Församlingen
bekänner Jesus Kristus, Guds ende Son, vara sin
Herre? Predikan [vid prästmötet i Visby den 29
augusti 1889]#
[Visby 1889].	8.
Ingår i Visby stifts prästmöteshandlingar 1889

Information

Kortnr:
54716
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Olofsson, [CarlJ Ot_scar][LudvigJ
Hvad betyder det, att den kristna Församlingen
bekänner Jesus Kristus, Guds ende Son, vara sin
Herre? Predikan [vid prästmötet i Visby den 29
augusti 1889]#
[Visby 1889]. 8.
Ingår i Visby stifts prästmöteshandlingar 1889

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB