Kort #54621

 [Mill 6 n, Johan Anton]
Minnesord öfver Biskopen J. A. Millén. 1870.
Se: Höjer, J.P.: Minnesord öfver aflidne med-
lemmar af Carlstads stifts Presterskap. 1870.

Information

Kortnr:
54621
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Mill 6 n, Johan Anton]
Minnesord öfver Biskopen J. A. Millén. 1870.
Se: Höjer, J.P.: Minnesord öfver aflidne med-
lemmar af Carlstads stifts Presterskap. 1870.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB