Kort #54571

 Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Löwenström, Bo [Jonas Arvid Emanuel]
Kyrkan och statsmakten. Oration vid prästmötet
[i Strängnäs 1948].
[Strängnäs 1949]»	8.
Ingår i Strängnäs stifts prästmöteshandlingar
1948.

Information

Kortnr:
54571
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Löwenström, Bo [Jonas Arvid Emanuel]
Kyrkan och statsmakten. Oration vid prästmötet
[i Strängnäs 1948].
[Strängnäs 1949]» 8.
Ingår i Strängnäs stifts prästmöteshandlingar
1948.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB