Kort #54489

 Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lundberg, Axel [Edvard Alfred]
Skriftetal vid Nattvardsgudstjänsten andra dagens
morgon [vid prästmötet i Strängnäs 1968].
[Nyköping 1968].	8.
Ingår i Strängnäs stifts prästmöteshandlingar
1968.

Information

Kortnr:
54489
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lundberg, Axel [Edvard Alfred]
Skriftetal vid Nattvardsgudstjänsten andra dagens
morgon [vid prästmötet i Strängnäs 1968].
[Nyköping 1968]. 8.
Ingår i Strängnäs stifts prästmöteshandlingar
1968.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB