Kort #54340

 [Lampa, Anders]
Minnesord öfver prosten A. Lampa. 1915»
Se: Lundblad, G.T.: Minnesord öfver de präster
och läroverkslärare, tillhörande Skara stift,
hvilka aflidit mellan 1908 och 1915 års präst-
möten. 1915»

Information

Kortnr:
54340
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lampa, Anders]
Minnesord öfver prosten A. Lampa. 1915»
Se: Lundblad, G.T.: Minnesord öfver de präster
och läroverkslärare, tillhörande Skara stift,
hvilka aflidit mellan 1908 och 1915 års präst-
möten. 1915»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB