Kort #54691

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Nyberg, A[dolf] H[enrik]
Vår Salighets Hörnsten, den lefvande stenen Je-
sus Kristus, underlig att se på men kostelig att
bygga på. Predikan [vid prästmötet i Visby den
27 augusti 1889]#
[Visby 1889].	8.
Ingår i Visby stifts prästmöteshandlingar 1889.

Information

Kortnr:
54691
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Nyberg, A[dolf] H[enrik]
Vår Salighets Hörnsten, den lefvande stenen Je-
sus Kristus, underlig att se på men kostelig att
bygga på. Predikan [vid prästmötet i Visby den
27 augusti 1889]#
[Visby 1889]. 8.
Ingår i Visby stifts prästmöteshandlingar 1889.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB