Kort #54566

 [Lö thberg, Johan Niklas Marianus]
Minnesteckning öfver kyrkoherden J. N. M. Löth-
berg. 1913»
Se: Gadd, N.P#: Minnesteckning öfver aflidna äm-
betsbröder inom stiftet. 1913»

Information

Kortnr:
54566
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lö thberg, Johan Niklas Marianus]
Minnesteckning öfver kyrkoherden J. N. M. Löth-
berg. 1913»
Se: Gadd, N.P#: Minnesteckning öfver aflidna äm-
betsbröder inom stiftet. 1913»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB