Kort #54331

 [Lagerqvis t, Carl Anders]
Minnesord öfver kyrkoherden C. A. Lagerqvist.1886
Se: Widén, J.: Minnesord öfver prestmän och läro-
verkslärare hvilka aflidit sedan prestmötet
aug. 1879» 1886.

Information

Kortnr:
54331
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lagerqvis t, Carl Anders]
Minnesord öfver kyrkoherden C. A. Lagerqvist.1886
Se: Widén, J.: Minnesord öfver prestmän och läro-
verkslärare hvilka aflidit sedan prestmötet
aug. 1879» 1886.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB