Kort #54424

 Teologi
Praktisk teol
Kybemetik
Linds tröm, Nils Johan Olof Herman
Några tankar rörande bruket af Herrens Nattvard.
Föredrag hvarmed prestmötet i Wexiö stift öppna-
des den 25 augusti 1896.
[Wexiö 1897].	8.
Ingår i Växjö stifts prästmöteshandlingar 1896.

Information

Kortnr:
54424
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybemetik
Linds tröm, Nils Johan Olof Herman
Några tankar rörande bruket af Herrens Nattvard.
Föredrag hvarmed prestmötet i Wexiö stift öppna-
des den 25 augusti 1896.
[Wexiö 1897]. 8.
Ingår i Växjö stifts prästmöteshandlingar 1896.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB