Kort #54487

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik Kaps
Lund
Lunds Universitet.
Uppvaktning hos Konungen rörande tillsättandet
af förste teologie professuren vid Lunds Univer-
sitet och domprostbefattningen i Lund.
Lund 1911.
Pol.

Information

Kortnr:
54487
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik Kaps
Lund
Lunds Universitet.
Uppvaktning hos Konungen rörande tillsättandet
af förste teologie professuren vid Lunds Univer-
sitet och domprostbefattningen i Lund.
Lund 1911.
Pol.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB