Kort #54381

 [liljeblad, Johan Adolf]
Minnesteckning över kyrkoherden J. A. Liljeblad.
1957.
Se: Rammer, J.A.M.: I glädjens teoken. 1957*

Information

Kortnr:
54381
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[liljeblad, Johan Adolf]
Minnesteckning över kyrkoherden J. A. Liljeblad.
1957.
Se: Rammer, J.A.M.: I glädjens teoken. 1957*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB