Kort #54506

 [Lundgren, Ulric]
Minnesord öfver kontraktsprosten U. Lundgren.1873
Se: Salenius, A.G.G.: Minnesord öfver Kyrkans och
läroverkens embets-och tjenstemän i Strengnäs
stift som aflidit sedan prestmötet 1866. 1873

Information

Kortnr:
54506
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lundgren, Ulric]
Minnesord öfver kontraktsprosten U. Lundgren.1873
Se: Salenius, A.G.G.: Minnesord öfver Kyrkans och
läroverkens embets-och tjenstemän i Strengnäs
stift som aflidit sedan prestmötet 1866. 1873

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB