Kort #54511

 [Lundqvist, Axel]
Minnesteckning över kyrkoherden A. Lundqvist.
1923.
Se: Zetterstedt, P.W.H.: Hädangångna herdar.1923.

Information

Kortnr:
54511
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lundqvist, Axel]
Minnesteckning över kyrkoherden A. Lundqvist.
1923.
Se: Zetterstedt, P.W.H.: Hädangångna herdar.1923.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB