Kort #54394

 Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lindberg, [Karl] Ludv[ig]
Kyrkan och ungdomen. Afhandling till diskussion
vid Västerås stifts allmänna prästmöte 2-4 juli
1912.
Västerås 1912.	8.
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1912.

Information

Kortnr:
54394
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lindberg, [Karl] Ludv[ig]
Kyrkan och ungdomen. Afhandling till diskussion
vid Västerås stifts allmänna prästmöte 2-4 juli
1912.
Västerås 1912. 8.
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1912.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB