Kort #54646

 [Möller, Carl Olof]
Minnesteckning öfver prosten C. 0. Möller. 1903»
Se: Kleberg, K.: Minnesteckning öfver sedan för-
ra prästmötet bortgångna inom stiftet tjänst-
görande ämbetsbröder. 1903»

Information

Kortnr:
54646
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Möller, Carl Olof]
Minnesteckning öfver prosten C. 0. Möller. 1903»
Se: Kleberg, K.: Minnesteckning öfver sedan för-
ra prästmötet bortgångna inom stiftet tjänst-
görande ämbetsbröder. 1903»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB