Kort #54435

 Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik Kaps
Linköpings stift
Locknevi församling.
Utredning för byggnad af ny kyrka i Locknevi för-
samling grundad på sakkunnigas utlåtande och på
de mindre hemmansegarnes åsigt i frågan.
Westervik 1893
8

Information

Kortnr:
54435
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik Kaps
Linköpings stift
Locknevi församling.
Utredning för byggnad af ny kyrka i Locknevi för-
samling grundad på sakkunnigas utlåtande och på
de mindre hemmansegarnes åsigt i frågan.
Westervik 1893
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB