Kort #54607

 [Melén, Johan Israel]
Minnesteckning af prosten J. I. Melén. 1874»
Se: Sjöstrand, A.: Minnesteckning af de sedan
sista prestmötet inom stiftet aflidne eck-
lesiastike tjenstemän. 1874»

Information

Kortnr:
54607
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Melén, Johan Israel]
Minnesteckning af prosten J. I. Melén. 1874»
Se: Sjöstrand, A.: Minnesteckning af de sedan
sista prestmötet inom stiftet aflidne eck-
lesiastike tjenstemän. 1874»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB