Kort #54642

 Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Myrberg, 0[tto] F[erdinand]
Några önskningsmål i sammanhang med frågan om ny
katekes.
[Upsala 1873].	4«
Ingår i Uppsala ärkestifts prästmöteshandlingar
187%

Information

Kortnr:
54642
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Myrberg, 0[tto] F[erdinand]
Några önskningsmål i sammanhang med frågan om ny
katekes.
[Upsala 1873]. 4«
Ingår i Uppsala ärkestifts prästmöteshandlingar
187%

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB