Kort #54718

 [Olofsson, Carl Oscar Ludvig]
Minnesteckning öfver kyrkoherden C. 0. L, Olofs-
son. 1922.
Se: Havrén, K.P,: Minnesteckning öfver aflidna
ämbetsbröder vid prästmötet i Visby år 1922.
1922.

Information

Kortnr:
54718
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Olofsson, Carl Oscar Ludvig]
Minnesteckning öfver kyrkoherden C. 0. L, Olofs-
son. 1922.
Se: Havrén, K.P,: Minnesteckning öfver aflidna
ämbetsbröder vid prästmötet i Visby år 1922.
1922.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB