Kort #54547

 Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lysande r, [Christian] Albert
De bortgångnes minne. Föredrag vid prästmötet i
Lund 1919.[ill.]
Lund 1919.	8.
Ingår i Lunds stifts prästmöteshandlingar 1919

Information

Kortnr:
54547
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lysande r, [Christian] Albert
De bortgångnes minne. Föredrag vid prästmötet i
Lund 1919.[ill.]
Lund 1919. 8.
Ingår i Lunds stifts prästmöteshandlingar 1919

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB